REGULAMIN

 

Regulamin Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki 2021

 1. Organizatorem Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki jest Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 2. Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki (dalej Warsztaty) odbędą się w Kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu przygotowania uczestników do wspólnego uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI w dniu 13 czerwca 2021 roku o godz. 19.30.przed białostocką Katedrą.
 3. Warsztaty rozpoczynają się 10 czerwca (czwartek) o godz. 15.00  potrwają przez 3 kolejne dni.
 4. Warsztaty odbywać się będą zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 5. W Warsztatach może brać udział osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  lub w kwarantannie. Uczestnik Warsztatów oświadcza, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora drogą mailową.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. Przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie darowizny w wysokości 70 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 8. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:
  • mają ukończone 15 lat
  • zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 8 czerwca 2021 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie www.rekolekcje.bialystok.pl – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o numerze rejestrowym oraz o dalszym postępowaniu.
  • wpłacą darowiznę w wysokości 70 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni od rejestracji (jednak nie później niż 8 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora:
   Bank PEKAO S.A. nr rachunku: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527.
  • akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;
  • po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.
 9. Przy zgłoszeniach preferowane są osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w posłudze muzycznej w przeszłości, bądź są obecnie czynnie zaangażowane w taką działalność; w całości biorą udział w warsztatach (ilość przewidzianych miejsc ograniczona!).
 10. Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi.
 11. Na koncert w niedzielę uczestnicy ubierają się w całości na biało.
 12. Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i koncercie BOGU DŹWIĘKI (np. w celu usprawiedliwienia nieobecności w szkole).
 13. W celach organizacyjnych uczestnicy podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.