REGULAMIN

 

Regulamin Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki 2023

 1. Organizatorem Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki jest Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 2. Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki (dalej Warsztaty) odbędą się w Kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu przygotowania uczestników do wspólnego uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI 2023 w dniu 11 czerwca 2023 roku o godz. 20.30.przed białostocką Katedrą.
 3. Warsztaty rozpoczynają się 8 czerwca (czwartek) o godz. 15.00  potrwają przez 3 kolejne dni.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. Przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie darowizny w wysokości 70 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 6. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:
  • mają ukończone 15 lat
  • zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 6 czerwca 2023 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie www.rekolekcje.bialystok.pl – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o numerze rejestrowym oraz o dalszym postępowaniu.
  • wpłacą darowiznę w wysokości 70 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na  adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni od rejestracji (jednak nie później niż 6 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora:
   Bank PEKAO S.A. nr rachunku: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527.
  • akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;
  • po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.
 7. Przy zgłoszeniach preferowane są osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w posłudze muzycznej w przeszłości, bądź są obecnie czynnie zaangażowane w taką działalność; w całości biorą udział w warsztatach (ilość przewidzianych miejsc ograniczona!).
 8. Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi.
 9. Na koncert w niedzielę uczestnicy ubierają się w całości na biało.
 10. Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i koncercie BOGU DŹWIĘKI (np. w celu usprawiedliwienia nieobecności w szkole).
 11. W celach organizacyjnych uczestnicy podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.